Bestyrelsen

Formand Flemming Wichmann. Stifter og medlem siden 1990.
flemmingwichmann@icloud.com

Næstformand Albert Wichmann. Medlem siden 1995.
koordinatorwichmann@gmail.com

Sekretær Janne Dyving. Medlem siden 1990.
janne.dyving@gmail.com

Redaktør Hanne Vestergaard. Medlem siden 2009.
hv@arkitektforeningen.dk

Kasserer Linda Andersen.
la@containercare.dk

Suppleant Claus Drengsgaard
clausdenstore@hotmail.com

Referat af Generalforsamling 

Referat af Helleruplund Kunstforenings 30. ordinære Generalforsamling.
§10,1 Åbning af Generalforsamlingen ved Helleruplund Kunstforenings formand Flemming Wichmann. FW bød velkommen, samt program for aftenen, 30 års ordinære Generalforsamling.

§10,2 Valg af Dirigent og Referent. Dirigent Leo Lundø, Referent Janne Dyving.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
Punkt 5 udgår. Ingen forslag fra” Indkomne forslag”.
Beretning fra bestyrelsen ved Formanden FW§10,3: det har kun været god kunst i år, på et meget højt niveau og vintersæsonen var den bedste vi nogensinde havde. FW fortalte om de forskellige kunstnere, ferniseringerne og salonerne, hvor kunstnerne fortæller om sig selv og deres kunst.
Vi har fået 6 nye medlemmer, og vi var 60% af kunstforeningen til Generalforsamlingen. Tak til MR for lån af sognegården,Kirkens medarbejdere er positive overfor kunstforeningen. Vi takker også kunstnerne, Villabyerne, annoncering aftale ,frivillig indsats og medlemmerne. Der var ingen spørgsmål, beretningen blev godkendt.
Dirigenten giver ordet til Kasserer Linda Andersen: Regnskab: Årets overskud DKK 1510,03. Beholdning 01.01.2019 kr. 7.578,75
31.12.2019 Kr. 9088,76. Ingen spørgsmål, revideret regnskab godkendes.
§10,5 Indkomne forslag udgået.
§10,6 Planer for det komne år ved formanden FW: Man må vente med at få oplysninger om kunstnerne lidt endnu, og vi skal have dobbelt så mange medlemmer .
Irene Niebling stillede spørgsmålet, hvornår vi skal til Fuglsang, som vi talte om for et par sæsoner siden. Det tager vi på næste bestyrelsesmøde.
§10,7 Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår : enkeltmedlemskab fra Kr. 175 til 200, dobbeltmedlemskab( samme adresse) fra 275 til 350. Kontingentsatser for 2021 blev godkendt. Der var 1. stemme imod, hun var imod rabatter til par.
§10,8 Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand Flemming Wichmann og Sekretær Janne Dyving var på valg og begge blev genvalgt
§10,9 Valg af suppleanter til bestyrelsen: Negina Bazrafkan og Claus Drengsgaard, begge blev genvalgt.
§10,10 Valg af Revisor Britta Maansson og revisorsuppleant Christian Damm begge blev genvalgt.
§10,11 Eventuelt : intet.
Dirigenter afsluttede sit hverv og giver ordet til formanden FW for afsluttende bemærkninger, med hvad der videre skulle ske: Formandens Musikalske Billede-Kavalkade over 30års udstillinger og kulturarrangementer.
Hermed afsluttedes generalforsamlingen kl. 21.35.